Brittiska regeringen tar krafttag mot trötthet till sjöss

Storbritanniens transportminister har lovat befälsfacket Nautilus UK att regeringen ska ta krafttag för att lösa problemen med uttröttade vaktbefäl i brittiska farvatten. Ministern grundar sitt uttalande på en rapport från haverikommissionen MAIB.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Storbritanniens transportminister har lovat befälsfacket Nautilus UK att regeringen ska ta krafttag för att lösa problemen med uttröttade vaktbefäl i brittiska farvatten. Ministern grundar sitt uttalande på en rapport från haverikommissionen MAIB.

Tidningen Sjöbefäl

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook