Färre misstag med nytt verktyg för nybyggnation

Bygg fartyg utifrån besättningen och de jobb som ska utföras ombord. Då får man en mer lättarbetad och välfungerande arbetsmiljö. Det menar forskare Monica Lundh som ska konstruera ett tredimensionellt verktyg för granskning av fartygs-ritningar.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Bygg fartyg utifrån besättningen och de jobb som ska utföras ombord. Då får man en mer lättarbetad och välfungerande arbetsmiljö. Det menar forskare Monica Lundh som ska konstruera ett tredimensionellt verktyg för granskning av fartygsritningar.

Svårt att komma åt, trångt, dålig överblick, ologiskt placerade reglage, larm som är förvillande lika varandra, tunga lyft. I tidigare studier har forskare konstaterat att fartyg är behäftade med mängder av designmissar som leder till onödigt merjobb och risktagande för besättningarna.
Nu vill Monica Lundh, sjöingenjör och teknologie doktor vid Chalmers tekniska högskola, omsätta den kunskapen i praktiken för att skapa en bättre arbetsmiljö till sjöss. Efter jul får hon en kanadensisk doktorand och tillsammans ska de utveckla ett databaserat verktyg för granskning av fartygsritningar.
– Jag vill bygga upp en tredimensionell fartygsmiljö där man kan gå runt på avdelningarna och se vilka konsekvenser olika lösningar får i praktiken. Den möjligheten finns redan idag, men jag vill ha ett verktyg som är enklare att använda och som kan sättas in tidigt i nybyggnadsprocessen, säger hon.
Att tidigt upptäcka mindre lämpliga ombordlösningar är, enligt Monica Lundh, ofta avgörande för slutresultatet. Som exempel plockar hon fram en bild på ett kontrollrum där kontrollpanelen är placerad mitt i lokalen vilket gör att viktiga instrument hamnar bakom ryggen på operatören.

Byta perspektiv
– Hade man istället placerat panelen här hade man fått en bra överblick, säger hon och pekar mot nederkanten av bilden. På ritningsstadiet är det enkelt att göra en sådan ändring men när panelen väl är fastborrad i golvet och alla ledningar är dragna finns det inte någon som skulle ge sig på att flytta den. Att bygga om är ofta dyrt och svårt, men när man sitter med ritningarna handlar det sällan om mer än ett par pennstreck och några mantimmar.
Men för att skapa mer arbetsvänliga fartygsmiljöer behöver man också byta perspektiv, menar hon. Vid nybyggen utgår man ofta från teknisk utrustning och fartygets mått. Sedan får besättningen anpassa sig och göra sitt bästa utifrån givna förutsättningar. Monica Lundh vill göra tvärt om.
– Utgå från besättningen och gå igenom de arbetsmoment som ska utföras. Utifrån det planerar man sedan placering av utrustning och lokalernas utformning. Det här är ingen raketforskning, det är grundläggande ergonomi, men det gäller att få in tänket tidigt i processen.

 

”Fråga rätt sjöman”
Exemplen på mindre bra ombordlösningar är många och återfinns på samtliga avdelningar. Det handlar om allt från brygg-paneler med svåråtkomliga reglage till byssor med för högt placerade ugnar till maskinrum som saknar traverser för tunga lyft.
– Mycket av det här skulle man förmodligen kunnat undvika om man hade involverat besättningen i planeringen. Det är de ombord som kan arbetsmiljön och vet vad som behövs för att underlätta arbetet. Men man måste också fråga rätt sjöman. Kapten och chief är experter på sina respektive avdelningar men för att exempelvis få en bra byssa måste man prata med kocken, säger Monica Lundh.
Och att konkurrensen om utrymmet ombord ofta är hård är ingen ursäkt för dålig design, säger hon.
– Visst är det lastlådan man tjänar pengar på och självklart vill man optimera den. Men ju mindre utrymme det finns desto viktigare är det att tänka igenom olika lösningar.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook