Etikett: arbetsmiljö

Med ett kort plåtrör kopplat till en brandslang skapas en vattenvägg som effektivt hindrar bränder på däck att sprida sig. Bakom uppfinningen står kaptenselev…
Efter sommaren påbörjar Transportstyrelsen MLC-certifieringen av svenska fartyg. Enligt överinspektör Jan Borgman uppfyller de flesta redare kraven, men det kommer att behövas mer strukturering…
Hos Stena Line lyfts den psykosociala arbetsmiljön fram. Frågor som rör trivsel och samarbete införlivas i det systematiska arbetsmiljöarbetet (sam)….
Den ökade användningen av elektroniska sjökort har delvis kommit att förändra förutsättningarna för sjöfarten. Rätt använd ger utrustningen möjligheter till en säkrare sjöfart, men…