Sänkt skadestånd för utebliven tillbudsrapport

En arbetstagare blev avskedad våren 2009 på grund av att han hade orsakat en arbetsplatsolycka och för att han hade underlåtit att rapportera ett tidigare tillbud av en liknande händelse. På grund av att det inte kunnat visas att arbetstagaren varit oaktsam, har Arbetsdomstolen (AD) ogiltigförklarat avskedandet.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En arbetstagare blev avskedad våren 2009 på grund av att han hade orsakat en arbetsplatsolycka och för att han hade underlåtit att rapportera ett tidigare tillbud av en liknande händelse. På grund av att det inte kunnat visas att arbetstagaren varit oaktsam, har Arbetsdomstolen (AD) ogiltigförklarat avskedandet. AD kritiserar dock arbetstagaren för att inte ha rapporterat tillbudet och därmed inte gett arbetsgivaren en möjlighet att överväga ändrade rutiner eller vidta säkerhetshöjande åtgärder, vilket hade kunnat leda till att den ifrågavarande olyckan aldrig hade inträffat. På grund av sin underlåtelse att rapportera tillbudet, fick arbetstagaren vidkännas ett tämligen kraftigt jämkat (nedsatt) skadestånd på grund av det oriktiga avskedandet av honom. Läs rapporten här

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook