Stort intresse för trivselfrågor

Hos Stena Line lyfts den psykosociala arbetsmiljön fram. Frågor som rör trivsel och samarbete införlivas i det systematiska arbetsmiljöarbetet (sam).
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Bo Lindgren har i flera år varit engagerad i den psykosociala arebtsmiljön ombord.  Foto: Linda Sundgren.
Bo Lindgren har i flera år varit engagerad i den psykosociala arebtsmiljön ombord. Foto: Linda Sundgren.

Hos Stena Line lyfts den psykosociala arbetsmiljön fram. Frågor som rör trivsel och samarbete införlivas i det systematiska arbetsmiljöarbetet (sam).

– Vi gör framsteg, men arbetet kräver att det finns ett par personer på varje fartyg som tycker att de här frågorna är viktiga och driver dem. Inget händer av sig självt och hos oss är det ganska stor skillnad mellan båtarna, säger Bo Lindgren, teknisk chef på Stena Jutlandica.
Efter att ha deltagit i utbildningen av samtliga rederiets seniorbefäl och skyddsombud i sam och psykosocial arbetsmiljö, kan Bo Lindgren med säkerhet säga att det finns ett stort intresse för de här frågorna.
– Vi såg ett mönster i våra kursutvärderingar. Alla var positiva, men man tyckte att en dag var för lite, säger han.
En fråga som många ville prata om var skyddsombudens rätt att delta vid planering och genomförande av omorganisationer som rör besättningen, berättar Bo Lindgren.
– Vi har precis gjort sådana förändringar utan att skyddsombuden fått vara med, och det blev en hel del diskussion kring detta.
Bo Lindgren har i flera år engagerat sig i arbetsmiljöfrågor och varit pådrivande i införandet av sam i rederiet, något han också belönats för med Sans:s årliga arbetsmiljöpris. Nu jobbar han med att implementera psykosociala frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och det, menar han, sker bäst genom handling.

”Ingen ny pappershistoria”
– Man måste visa folk att det här inte är någon ny pappershistoria, att det faktiskt händer saker. Alla ska känna att de blir lyssnade till, att det de säger tas på allvar och leder till förändring.
Men att själva ombord hantera problem som bottnar i sociala relationer och vantrivsel är ofta svårt, konstaterar Bo Lindgren. Därför har man ibland tagit hjälp utifrån. Vid ett tillfälle fick man stöd av Transportstyrelsen, vid ett annat tog man in en extern konsult.
– Problemet med psykosociala frågor är att befälen ofta är inblandade och är en del av konflikten. Då är det svårt för dem att själva ta tag i situationen.
En annan förutsättning för ett fungerande arbete är stöd från landkontoret, säger han.
– Har man inte ledningen med sig spelar det ingen roll hur mycket man kämpar ute på båtarna, då händer ingenting i alla fall. Men vi har tur att ha en dp [designated person] som tycker att de här frågorna är viktiga och en bra personalavdelning.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook