Fler döda färre skadade

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Antalet omkomna sjömän på fartyg på europeiskt farvatten eller i andra områden på fartyg under EU-flagg har ökat de senaste fem åren. 2015 omkom 96 ombordanställda varav drygt 60 på lastfartyg. Däremot har antalet rapporter om skadade sjömän minskat, från cirka 900 år 2014 till färre än 800 året efter. Det visar den senaste sammanställningen av fartygsolyckor från EU:s sjöfartsmyndighet Emsa.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook