Framgångar för fatigue i IMO

Fatigueproblemet diskuterades vid ett IMO-möte, Maritime Safety Committee, i Köpenhamn i oktober. Via den internationella befälhavareorganisationen, IFSMA, deltog den svenska sömnforskaren och professorn Torbjörn Åkerstedt. Han talade om hur människor påverkas av trötthet och presenterade det datoriserade program för vaktplanering, Sleep Wake Predictor, som utvecklats i Sverige.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fatigueproblemet diskuterades vid ett IMO-möte, Maritime Safety Committee, i Köpenhamn i oktober. Via den internationella befälhavareorganisationen, IFSMA, deltog den svenska sömnforskaren och professorn Torbjörn Åkerstedt. Han talade om hur människor påverkas av trötthet och presenterade det datoriserade program för vaktplanering, Sleep Wake Predictor, som utvecklats i Sverige.

– Han gjorde ett starkt intryck. Det var många som kom fram efter hans presentation och var mycket intresserade, berättar Christer Lindvall, IFSMA:s president och vd vid Fartygsbefälsföreningen som också deltog i mötet.
Han säger att Sverige, Storbritannien, Spanien, IFSMA och ITF är de inom FN:s sjösäkerhetsorgan som driver den hårdaste linjen i fatiguefrågan. Deras krav är att alla fartyg över 500 ton ska ha minst tre nautiker ombord, om det inte finns särskilda skäl till att endast ha två.
– Då vänder vi på bedömningen och två nautiker blir undantag istället för regel. Men sannolikheten för att IMO ska följa vår linje bedömer jag som liten i nuläget. Vi får nog inse att det kommer att ta längre tid än vi trott att nå målet, säger Christer Lindvall.

En annan åtgärd för att lösa trötthetsproblemen som diskuteras inom IMO är att göra de rekommendationer som styr bemanningen till bindande krav. Det skulle innebära att alla inblandade tvingas använda det regelverk för bemanning som de idag helt kan strunta i.
– Men även om rekommendationerna blir bindande tror jag inte att det skulle göra så stor skillnad i praktiken. Det positiva är att IMO äntligen erkänner fatigue som ett stort problem. Att man för första gången sätter det i samband med bemanning, att en arbetsgrupp jobbar med de här frågorna och att man letar efter konkreta lösningar, säger Christer Lindvall. Men han kan ändå inte låta bli att förundras över att problemen inte tas på ännu större allvar.
– Forskning visar att höga trötthetsnivåer motsvarar ungefär 0,6 promille i blodet. Samtidigt är det bevisat att ett stort antal olyckor sker på grund av trötthet. Om motsvarande antal olyckor inträffade därför att befälen ombord var på fyllan så skulle det aldrig accepteras.

Nästa gång fatigue lyfts i IMO är vid ett underkommittémöte i mars nästa år. Därefter ska en rapport åter skickas till MSC med förslag och rekommendationer till eventuella åtgärder. Men det är inte bara IMO som intresserar sig för fatigue. Det gör bland andra även den internationella tankredarorganisationen, berättar Christer Lindvall.
– Inom INTERTANKO är man livrädda för att det ska komma något av dessa mindre fartyg med sovande befäl på bryggan och köra rakt in i någon av deras gastankers. Det skulle bli en fruktansvärd explosion.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook