Friskare personal på Stena Line

En omfattande satsning på att återföra sjukskrivna i arbete har gett lyckat resultat vid Stena Line. Sedan projektet startade för ett och ett halvt år sedan har rederiets sjukfrånvaro sjunkit med drygt en procent.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En omfattande satsning på att återföra sjukskrivna i arbete har gett lyckat resultat vid Stena Line. Sedan projektet startade för ett och ett halvt år sedan har rederiets sjukfrånvaro sjunkit med drygt en procent.

Stena Line har länge dragits med omfattande sjukskrivningar bland intendenturpersonalen. Många och ofta ganska långa frånvaroperioder har under senare år bidragit till olika satsningar inom hälsa och friskvård. Hösten 2005 inleddes ett samarbete med företaget Aktiv Arbetsmedicin. Målet var att minska sjukfrånvaron genom grundliga utredningar och mycket stöttning. Insatserna riktades mot tre kategorier: de som varit frånvarande minst 25 procent det senaste året, de som varit sjukskrivna fler än sex gånger under samma period samt de som bedömdes ligga i riskzonen för mer omfattande sjukskrivningar.

– Vi fick fram en lista med 150 personer. Vi kallade dem en och en och informerade om projektet. De som låg i riskgruppen fick själva välja om de skulle vara med eller inte, men det var bara några få som avstod, säger Elinor Gerle, personalman vid Stena Line.
Vid första mötet deltar den anställde tillsammans med sin närmaste chef och en personalman från rederiet. Där förklaras projektets syfte och upplägg.
– Överlag har vi fått väldigt positiv respons. De flesta har velat vara med och det är bara enstaka personer bland dem i riskgruppen som sagt nej, säger Elinor Gerle.
Det medicinska underlaget på personen i fråga skickas vidare till Aktiv Arbetsmedicin som tar över processen genom en rehabiliteringssamordnare.

Kraftigt överviktiga erbjuds egen coach
Sju möten inom åtta till tolv veckor bokas in med sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog och läkare i tur och ordning. Vid sista träffen deltar alla som varit inblandade i processen, samt Försäkringskassan, för avstämning och beslut.
– En del kan kanske arbeta 100 procent igen, men behöver kanske stöd med exempel kognitiv beteendeterapi. Vi har köpt in rökavvänjningspaket och kraftigt överviktiga har fått egen coach. Vi försöker också anpassa tjänsterna så att folk kan jobba halvtid om arbetsförmågan inte är större, säger Elinor Gerle.

Sedan projektet startade har sjukskrivningarna bland de ombordanställda minskat från 6,2 procent till 4,7 procent.
– Nu tittar vi på hur detta ska kunna följas upp så att vi inte faller tillbaka i gamla mönster. En möjlighet är att utveckla samarbetet med företagshälsovården, säger Elinor Gerle.
Projektet kostar runt 30 000 per anställd. Därtill kommer utgifter för utbildning av chefer, traktamenten och en del andra utlägg. Men enligt rederiets egna uppgifter kommer satsningen att återbetala sig, och framför allt kommer de anställda som kan återgå i tjänst få bättre framtidsutsikter.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook