Etikett: friskvard_halsa

Genom så kallade hälsobesök hoppas Furetank på friskare personal och ökad medvetenhet om kost och motion ombord. Bakom initiativet står rederiets egen hälsocoach, Sussi…
En matros bröt båda fötterna när han hoppade iland för att ta emot tross vid ankomst. Transportstyrelsen ser allvarligt på händelsen men avvaktar beslut…
Att bra chefer är viktigt för såväl trivsel som arbete ombord håller många med om. Men vad är egentligen bra ledarskap, hur vill man…
Olika internationella studier visar att livsstilsrelaterade sjukdomar är högre bland sjömän än bland landbaserade arbetare. I Sverige har ingen tidigare studie undersökt livsstil bland…
En omfattande satsning på att återföra sjukskrivna i arbete har gett lyckat resultat vid Stena Line. Sedan projektet startade för ett och ett halvt…
Reglerna om rökning ombord är så svårtolkade att inte ens berörda myndigheter vet vad som gäller. Men enligt Sjöfartsverket ska ingen på svenskflaggade fartyg…