Ledarskap ombord – en utmaning med många inblandade

Att arbeta med ledarskap ombord på ett passagerarfartyg skiljer sig mot att arbeta med ledarskap på landkontoret. Varje dag har vi på kontoret samma chef som dyker upp och utövar sitt ledarskap, på sitt speciella sätt.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att arbeta med ledarskap ombord på ett passagerarfartyg skiljer sig mot att arbeta med ledarskap på landkontoret. Varje dag har vi på kontoret samma chef som dyker upp och utövar sitt ledarskap, på sitt speciella sätt. Bland befälen ombord har vi tre personer som delar på varje tjänst för att få ihop avlösningssystemen. Dessa skall utföra ledarskapet någorlunda likartat, så att målet blir tydligt. Givetvis finns det utrymme för individuellt och nyanserat ledarskap, men det är viktigt att vägen mot målet går åt samma håll. Det hela underlättas inte alltid av att det är minst två besättningsmän (på grund av vaktsystemen) på samma tjänst som skall vara mottagare av ledarskapet.Att vi som individer uppfattar samma ledarskap olika är inte heller ovanligt. Det gäller att ha en tät kommunikation med sina kolleger och regelbundna avstämningar för att ledarskapet skall bli tydligt och enhetligt för mottagarna. Krav från rederiledningen skall inte sällan jämkas ihop med kraven från medarbetarna. Utövarna av ledarskapet ombord skall också kunna leva med och stå för sitt ledarskap 24 timmar om dygnet samtidigt som den sociala gemenskapen skall fungera för utövaren.

 

Gynnsamt i goda tider

Det är alltid gynnsammare att bedriva ledarskap i goda tider. När tiderna försämras finns risken att ledarskapet övergår mer mot att peka-med-hela-handen-metoden. Att arbeta med ledarskap ombord kan vara en utmaning, som långt ifrån alla är bekväma med. När man utbildar sig till sjöbefäl är det inte bara det nautiska eller tekniska som skall utövas i yrkesrollen utan även ledarskapet kommer att ta en stor del av det yrkesverksamma livet. Därför hoppas jag att sjöbefälsskolorna kommer att satsa mer på ledarskapsutbildningar så att våra kommande befäl är så bra rustade som möjligt för framtiden.

 

 

 

Anette Wugk personalavdelningen, TT-Line

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook