Mat-IQ: Så mår svenska sjöfolket

Olika internationella studier visar att livsstilsrelaterade sjukdomar är högre bland sjömän än bland landbaserade arbetare. I Sverige har ingen tidigare studie undersökt livsstil bland sjöfolk. På grund av detta tog vi i Mat-IQ initiativet till att genomföra en studie med syftet att ta reda på svenska sjöfolks kost, fysiska aktivitet och hälsa.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Olika internationella studier visar att livsstilsrelaterade sjukdomar är högre bland sjömän än bland landbaserade arbetare. I Sverige har ingen tidigare studie undersökt livsstil bland sjöfolk. På grund av detta tog Mat-IQ initiativet till att genomföra en studie med syftet att ta reda på svenska sjöfolks kost, fysiska aktivitet och hälsa.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus ansåg att enkäten handlade om ett angeläget ämne och beslutade därför att finansiera den. Rederierna som har deltagit i enkäten är Broström, Furetank, Scandlines, Stena Line, TT-Lines, Thunrederi och Wallenius.
Undersökningen publicerades i april 2009 och finns tillgänglig här: Undersökning om matvanor, fysisk aktivitet och hälsa hos svenskt sjöfolk (pdf, 550 k)

Margarita Moreno och Nestor Ramallo som gjorde undersökningen kom fram till följande:

”Det finns olikheter i kost, fysisk aktivitet och vissa hälsorelaterade företeelser mellan det svenska sjöfolk vi har studerat och befolkningen överlag. Olikheterna i kost och fysisk aktivitet beror mycket mer på livsstilen ombord än på livsstilen när sjöfolket är hemma. Till sjöss kännetecknas sjöfolkets kost av både goda och dåliga drag: Å ena sidan, ett relativt högt intag av grönsaker och frukt, men å andra sidan en hög konsumtion av livsmedel relaterade till ett högre fett- och sockerintag. Sjöfolkets kost hemma är mer lik övriga befolkningens, fast bättre vad som gäller fisk och matfett på smörgåsar, grönsaker och frukt.

Vad gäller allmän fysisk aktivitet är sjöfolket mindre aktiva än övriga yrkesarbetande när de är till sjöss och ungefär lika aktiva när de är hemma. Detta innebär att deras genomsnittliga fysiska aktivitet, ombord och hemma inräknade, är lägre än för övriga befolkningen.  I detta avseende finns det en klar skillnad mellan respondenterna som arbetar på lastfartyg, som är mer aktiva i sin fritid ombord, och de som arbetar på passagerarfartyg. Hemma är både grupperna ganska lika i sin fysiska aktivitetsnivå.

Angående hälsa är det märkbart att antalet som lider av fetma är betydligt större bland män som arbetar till sjöss än bland vanliga yrkesarbetande män, och övervikt något större bland kvinnor som arbetar till sjöss än bland vanliga yrkesarbetande kvinnor.

Ett annat hot mot sjöfolkets hälsa är tobak. Antalet rökare är högre bland sjömän än bland landbaserade arbetare. Skillnaden är ännu mer tydlig om man jämför kvinnor som arbetar till sjöss med andra yrkesarbetande kvinnor. Det är också vanligare att snusa bland sjömän än bland vanliga yrkesarbetande män. Ett stort antal rökare, många fysiskt inaktiva, övervikt och fetma ökar sjöfolkets risker för hjärt- och kärlsjukdomar och visar på nödvändigheten av att vidta åtgärder för att säkra sjöfolkets framtida hälsa.”

Så gick undersökningen till

Under hösten 2008 fick ett stort antal olika rederier en förfrågan att delta i studien och sju valde att vara med: Broström, Furetank, Scandlines, Stena Line, TT-Line, Thunrederi och Wallenius. Alla båtar med svensk personal ombord fick möjlighet att svara på enkäten på papper eller via Internet. Svarsfrekvensen var i genomsnitt 74 procent.

Läs hela rapporten för mer fakta, statistik och rekommendationer.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook