Goda resultat av TrimMare

Den finska hälsosatsningen TrimMare har de tre senaste åren hjälpt sjömän att må bättre. Det har lett till nyttigare mat och mindre alkohol och rökning, visar en utvärdering.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den finska hälsosatsningen TrimMare har de tre senaste åren hjälpt sjömän att må bättre. Det har lett till nyttigare mat och mindre alkohol och rökning, visar en utvärdering.

TrimMare startade för att komma till rätta med ohälsan bland finska sjömän. Stress, övervikt, dålig kondition och brister i arbetsledningen bidrog till att många ombordanställda mådde dåligt och vid Sjömanspensionskassan i Helsingfors ökade ärendena. Nu har satsningen utvärderats och resultatet är positivt.
– Man röker mindre, dricker mindre alkohol, äter sundare och motionerar mer. Man har helt enkelt skaffat sig hälsosammare levnadsvanor, säger Marina Paulaharju vid Sjömanspensionskassan i Helsingfors som finansierat projektet.
Tilläggas bör dock att det bara var 150 av 8000 tillfrågade som svarade på enkäten.

– Jag har förstått att sjömän ogärna svarar på utvärderingar och det finns ingen anledning att tro att de som inte svarat är missnöjda, säger Marina Paulaharju.
Nyckelpersonerna i projektet har varit de så kallade trimmarna, ombordanställda som med kurser och seminarier fått lära sig om goda levnadsvanor och hur man stöttar kollegor som behöver hjälp. Mässkockar har erbjudits kurser i lättare matlagning och material med olika teman, t ex diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, har skickats till fartygen.
– När vi började var det många som klagade på att maten i mässarna var för salt och flottig och att det serverades för lite grönsaker. I utvärderingen uppgav ungefär hälften att maten blivit bättre. Men många säger att det fortfarande är lättare att äta nyttigt hemma så det återstår en del att göra, säger Marina Paulaharju.

Viking Line mest aktivt
Aktiviteten bland det tiotalet rederier som deltagit har varierat. Handelsfartygen har av praktiska skäl haft mindre tid och möjlighet att ägna sig åt detta än anställda inom färjetrafiken. Viking Line har utmärkt sig som det mest aktiva rederiet och där drivs projektet numera under benämningen Team Viking. Rederiledningen sätter av en liten men årlig summa, och för pengarna har personalen bland annat rustat gym och solarier, gjort utflykter och fortbildat kockar och kallskänkor. Rederiets Ove Karlsson vid Mariehamnskontoret är mycket nöjd.
– När olika projekt genomförs får vi ofta kritik för att de inte vänder sig till all personal, utan bara till vissa grupper. Men TrimMare satsar verkligen på ett ökat befinnande och välmående för alla och det var det som väckte mitt intresse. Vi kommer absolut att fortsätta med detta, säger han.

Fler och fler kommer med
Intendent Antero Salonen vid M/S ”Isabella” har engagerat sig sedan starten. Han berättar att det inledningsvis mest var de redan aktiva som nappade på idén, men att fler och fler kommer med.
– Många äldre vill vara med, och det tycker vi är roligt. Sedan har vi infört något vi kallar ”damernas gym” en dag i veckan och det är också uppskattat. De mest konkreta resultaten av de här tre åren är att maten blivit nyttigare, det finns alltid ett salladsbord i mässen, säger han.
Projekttiden för TrimMare har gått ut. Om det blir någon fortsättning är ännu osäkert.

Linda Sundgren

Fotnot: Vi skrev om TrimMare i nr 2/06.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook