Kemiska arbetsmiljö-risker på konferens

Mer eller mindre hälsoskadliga kemiska produkter används inom en rad avdelningar ombord. På höstens San-konferens behandlas detta ämne av flera föredragshållare med olika infallsvinklar. Konferensen äger rum i Göteborg den 25 oktober och deltagandet är kostnadsfritt. Inbjudan, program och anmälningsblankett kommer att läggas ut på San:s hemsida, www.san-nytt.se.

Drivs av Breakwater Publishing