Kemiska arbetsmiljö-risker på konferens

Mer eller mindre hälsoskadliga kemiska produkter används inom en rad avdelningar ombord.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Mer eller mindre hälsoskadliga kemiska produkter används inom en rad avdelningar ombord. På höstens San-konferens behandlas detta ämne av flera föredragshållare med olika infallsvinklar. Konferensen äger rum i Göteborg den 25 oktober och deltagandet är kostnadsfritt. Inbjudan, program och anmälningsblankett kommer att läggas ut på San:s hemsida, www.san-nytt.se.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook