Lotslejdare i dåligt skick

Såväl internationellt som nationellt har man uppmärksammat att det i vissa fall förekommer att lotslejdare ombord är i dåligt skick.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Såväl internationellt som nationellt har man uppmärksammat att det i vissa fall förekommer att lotslejdare ombord är i dåligt skick. Utöver de exempel som ges nedan är det inte ovanligt att lejdare till livbåtar och flottar brister vid det ryck som kan uppstå när man hänger ut dem.

Fall 1
Efter avgång skulle en lots debarkera via en lotslejdare som hade levererats till fartyget 30 månader tidigare och verkade vara i god kondition. Men när lotsen kommit ner ett par steg på lejdaren brast tågen på höger sida och ögonblicket efter på den vänstra sidan. Lotsen föll ner i vattnet och lätt intrasslad i lotslejdaren gled han längs fartygssidan. Fartyget gjorde vid olyckstillfället cirka fem knop. Lyckligtvis hann befälhavaren stoppa huvudmaskinen i tid och lotsen kunde kort därefter, relativt oskadad, räddas av lotsbåten. Vid utredningen av olyckan visade det sig att lotslejdaren, som var SOLAS-godkänd, var tillverkad av sisal, som är tio procent svagare än manila, och dessutom angripen av mikroorganismer. Tågvirket var även kraftigt skavt vid lejdarstegen på bägge sidor. Dragprov som utfördes visade att detta gick av vid 160 kg istället för det normala 3 500 kg.
MARS 201048

Fall 2
Vid debarkering upptäckte båtmännen ombord på lotsbåten att ena sidan av lotslejdaren var så skadad att det endast återstod några få fibrer som höll ihop den. Då den ena båtmannen tog tag i lejdaren gick ena sidans tågvirke av. Därefter varskodde han lotsen om lejdarens skick. Besättningen som stod vid lotslejdaren hade inte uppmärksammat att lotslejdaren var dålig utan hävdade att båtmannen haft sönder den. En faktor till att lejdaren var i så pass dåligt skick kan ha varit att de ofta ligger ute på däck och blir täckta av is under vinterhalvåret. När lejdaren sedan ska användas knackar besättningen bort isen varvid fibrerna bryts av och hållbarheten på lotslejdaren försämras betydligt.
SFu dnr 06.05.02-2010-3669

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook