Lyft för skyddsombud i EU

Att svenska skyddsombud firar hundra år har fått återverkningar även på Europa-nivå.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att svenska skyddsombud firar hundra år har fått återverkningar även på Europa-nivå.
Facken inom EU har beslutat att särskilt uppmärksamma ombuden under den årliga arbetsmiljöveckan i oktober, men redan den 28 april kommer olika aktiviteter hållas i medlemsländerna för att lyfta fram skyddsombudens roll. Det berättar LO:s Christina Järnstedt som är delegat i Europeiska arbetsmiljöbyråns styrelse samt medlem i Rådgivande kommittén för hälsa och säkerhet i EU.
– Skyddsombud finns i flera länder i Europa men de arbetar på olika sätt. En del är mer statens än arbetstagarnas representant och på vissa håll har de väldigt dåligt rättsskydd. Men det finns ett stort intresse för hur våra skyddsombud jobbar och den svenska samverkansmodellen, säger hon.
Christina Järnstedt berättar också att den Europeiska arbetsmiljöbyrån låtit göra en undersökning om skyddsombud. Resultaten visar att skyddsombud har betydelse för det lokala arbetsmiljöarbetet och fungerar som en pådrivande kraft.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook