Med hopp om bindande bullergränser

De internationella bullerreglerna till sjöss innehåller flera problem. Dels är de endast rekommendationer, man är alltså inte tvungen att följa de gränsvärden som finns.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

De internationella bullerreglerna till sjöss innehåller flera problem. Dels är de endast rekommendationer, man är alltså inte tvungen att följa de gränsvärden som finns. Dels är de rekommenderade värdena alldeles för generösa.
Enligt nu gällande IMO Resolution A 468 (XII) är det tillåtet att ha bullernivåer upp till 60dB i hytter; Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 40dB och svensk forskning tyder på att gränsen borde gå vid 30 dB. Denna
guideline fyller 30 år i år och det är verkligen på tiden att IMO’s (International maritime organization) underkommitté DE (Design and Equipment) har tagit upp detta till diskussion.
Undertecknad sitter med i en korrespondensgrupp som ska försöka nå lite konsensus inför nästa möte i mars. IMO består av 168 nationer och lika många intresseorganisationer så det blir inte lätt och det kommer att ta tid att få en revidering till stånd. Målet är att försöka få dessa 30 år gamla rekommendationer att bli moderna och obligatoriska. Vår ambition är att om möjligt också sänka bullernivåkraven, framförallt i hytter.
Sverige ligger på förkant med krav på maximalt 55 dB i hytter. Sverige och för den delen även Finland och Danmark tillsammans med delar av näringen, har varit drivande i att skärpa bullerkraven till sjöss. Det har visat sig vara nödvändigt eftersom rekommendationer inte följs av vissa flaggstater, varv och redare. Vi har tidigare tagit fram exempel på detta vid inköp av begagnat tonnage, som då ett EU-flaggat (Tyskland) fartyg köptes av en svensk redare och vid kontrollmätningar uppmättes 64dB i några hytter. Sådana värden ska inte accepteras någonstans i världen.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook