Möt Sans ledamöter

Sjöfartens arbetsmiljönämnd är ett samarbetsorgan mellan fack och arbetsgivare och bildades 1955. Nämnden har en ordförande, sju ­ordinarie ledamöter samt adjungerade, alla med specialkunskap om arbetsmiljö till sjöss. Här möter du tre av dem.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sjöfartens arbetsmiljönämnd är ett samarbetsorgan mellan fack och arbetsgivare och bildades 1955. Nämnden har en ordförande, sju ­ordinarie ledamöter samt adjungerade, alla med specialkunskap om arbetsmiljö till sjöss. Här möter du tre av dem. Du kan också läsa mer om San:s arbete på www.san-nytt.se

anetteAnette Wugk
Ordinarie ledamot

Anette Wugk är ordinarie ledamot i San sedan 2007. Till vardags arbetar hon som biträdande personalchef inom TT-Line och ansvarar för personal- och arbetsmiljöfrågor för anställda både i land och ombord.
Att ha alla med sig (befäl, manskap, intendentur och landanställda) i arbetsmiljöarbetet är något Anette Wugk ser som en förutsättning för att verkligen nå resultat. Frågorna som landar på hennes bord berör ofta personer inom olika områden och kräver gemensamma ansträngningar.
Anette Wugk har en personalvetarexamen från Lunds universitet i bagaget. Efter en studiepraktik på TT-Line blev hon 1990 erbjuden en tjänst på rederiet där hon stannat kvar.

jens_ole_hansenJens Ole Hansen
Ordinarie ledamot

Jens Ole Hansen är klubbordförande för Seko/sjöfolk hos Stena Line och arbetar sedan 1984 heltid med fackliga frågor. Med en far som var fiskare var yrkesvalet enkelt och 1967 gick han till sjöss.
Han konstaterar att även om arbetsmiljön ombord generellt blivit betydligt bättre under åren, finns det fortfarande en hel del som behöver jobbas vidare med. Framför allt vill han att de psykosociala frågorna ska få mer uppmärksamhet, samt att man ska börja anpassa arbetet mer till människor än till tekniken. Han tycker också att det är viktigt att påpeka att med det systematiska arbetsmiljöarbetet har alla ombord ansvar för sin egen arbetsmiljö. Det innebär att man inte bara kan hänvisa till arbetsledningen i arbetsmiljöfrågor.
Han blev invald som ordinarie ledamot i San i början av nittiotalet efter att ha varit suppleant i flera år.

hussMikael Huss,
Ordinarie ledamot

Mikael Huss är ansvarig för arbetsmiljö-frågor hos Sjöbefälsförbundet sedan början av nittiotalet. År 2003 valdes han in som ordinarie ledamot i San:s styrelse efter flera år som suppleant.
Redan som 16-åring gick han till sjöss, då som jungman för att senare byta till maskin, plugga vidare och slutligen ta examen som sjöingenjör. Mikael Huss har lång praktisk erfarenhet av arbetsmiljö till sjöss och har tjänstgjort inom Broströms och Wallenius.
Mikael Huss driver arbetsmiljöfrågor även internationellt i IMO (International maritime organization). Där fortskrider arbetet mycket långsamt, konstaterar han.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook