”Vi är varandras arbetsmiljö”

Jag tror ingen som deltog i höstens San-konferens gick därifrån oberörd.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Jag tror ingen som deltog i höstens San-konferens gick därifrån oberörd. Dagens sista talare, Emilia Åhfelt Dimitriadis, berättade om hur hon som FN-soldat i Kosovo utsattes för sexuella trakasserier av sina närmaste arbetskamrater.
Hon avslutade sitt anförande med frågan om någon kände igen det hon pratade om – påfallande många gav ett mumlande ja till svar. San-nytt beslöt att titta närmare på det här med vuxenmobbning inom yrkeslivet och resultatet kan du läsa om på sidorna ett till tre.
Bland annat framkom att nästan var tionde arbetstagare utsatts för någon form av mobbning. Och förmodligen är det ännu vanligare än så eftersom det nästan alltid finns ett mörkertal i den här sortens studier. Samtidigt är det vanligaste svaret på frågan vad som gör att man trivs på jobbet, just kollegorna. Inte lönen, inte arbetstiderna utan jobbarkompisarna.

Allas ansvar
Då är det lätt att förstå att den som blir mobbad och utfryst mår dåligt. En sådan situation kan självklart få långtgående negativa konsekvenser för den som blir utsatt, men också för övriga arbetslaget liksom för produktionen. Ett arbetslag där det pågår mobbning kan inte fungera optimalt och haltar det i personalgruppen kommer det också att dra ner arbetsprestationerna. Med andra ord finns det flera skäl till att motverka kränkande särbehandling och där har vi alla ett ansvar – vi är ju faktiskt varandras arbetsmiljö!
Så till något helt annat. Som flera av er säkert redan känner till har San för vana att i samband med höstkonferensen premiera någon sjöfartsaktör med särskilt stort arbetsmiljöintresse. Vi vill redan nu passa på att uppmana er läsare att lämna förslag på lämpliga San-pristagare. Mejla ett par rader till San:s sekreterare Eva Ohlsson (eva.ohlsson@transportgruppen.se) så ser hon till att ditt förslag tas om hand.
Trevlig läsning!

Linda Sundgren/redaktör San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook