Tidningsarkiv

Fyra gånger om året ger San ut tidningen San-Nytt. Den tar upp aktuella ämnen inom arbetsmiljöområdet, berättar om ny forskning och allehanda arbetsmiljöprojekt. Papperstidningen distribueras ut till fartygen via rederikontoren medan den digitala versionen, som finns på både svenska och engelska, går att läsa här på hemsidan.  

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004